Trzepotanie przedsionków

Czym jest trzepotanie przedsionków?
Trzepotanie przedsionków jest dość powszechną arytmią, często współistniejącą z migotaniem przedsionków. Istotną różnicę, stanowi fakt, że trzepotanie przedsionków jest zwykle regularne w swoim rytmie, podczas gdy migotanie przedsionków jest nieregularne. Charakterystyczny obraz EKG przedstawia tzw. zęby piły, ale tylko w niektórych odprowadzeniach jest to dostrzegalne. Leczenie trzepotania przedsionków polega na ablacji cieśnie trójdzielno-żylnej (CTI). [rycina 1]

Jakie są objawy trzepotania przedsionków?

Objawy trzepotania przedsionków są niejednokrotnie nieodróżnialne od tych towarzyszących migotaniu przedsionków. A co ważniejsze, podobnie jak pacjenci z AF, pacjenci z trzepotaniem są często nieświadomi zaburzeń rytmu serca aż do rozwinięcia się niewydolności serca. Czasami pacjenci twierdzą, że początek arytmii jest nagły, bardzo szybki, bardziej dotkliwy i miarowy (AFL), następnie staje się nieco wolniejszy i niemiarowy (AF).

Co powoduje trzepotanie przedsionków?
Wszystko co powoduje migotanie przedsionków może również prowadzić do rozwoju trzepotania. Chociaż trzepotanie przedsionków często rozwija się u pacjentów zupełnie zdrowych to występuje też u znacznej liczby pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych jako efekt blizn w przedsionku. [rycina 2]

Konsekwencje trzepotania przedsionków

Wszystkie następstwa migotania przedsionków mogą wystapić również w przebiegu trzepotania, włączając w to udar mózgu. Co ważne długotrwałe trzepotanie przedsionków może też prowadzić do rozwoju poważnej w skutkach kardiomiopatii tachyarytmicznej (przerost serca), a w jej następstwie niewydolności serca. Można powiedzieć, że serce które przez długi okres pompuje krew w bardzo szybkim rytmie, z czasem ulega osłabieniu, a jego praca przestaje być efektywna.

Możliwości lecznicze
Opcje leczenia są bardzo zbliżone do tych, stosowanych w migotaniu przedsionków. Właściwie wszystkie postaci trzepotania przedsionków mogą być całkowicie wyleczone przy użyciu ablacji RF. W typowej postaci trzepotania przedsionków wskaźnik wyleczeń utrzymuje się na poziomie około 98%, a w formach atypowych 80-90%. [rycina 3]

Przypadek kliniczny
60-letnia kobieta zgłosiła się do szpitala z powodu uczucia szybkiego, miarowego bicia serca, z uczuciem osłabienia, dyskomfortu w klatce piersiowej i mroczkami przed oczami. Miała wadę wrodzoną serca, która została skorygowana operacyjnie 30 lat temu. EKG wykonane przy przyjęciu wykazało, że ma trzepotanie przedsionków. Wykonano badanie elektrofizjologiczne i zlecono ablację. Po zabiegu kobieta pierwszy raz od wielu lat odzyskała prawidłowy rytm serca, który utrzymywał się jeszcze wiele lat i wszystkie dolegliwości opisane przy przyjęciu do szpitala już nie nawracały.

 
ZWIŃ ARTYKUŁ
PRZEWIŃ DO GÓRY