Zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (WPW)

Czym jest zespół WPW?
Jest to zespół arytmii, w którym obecna jest dodatkowa droga przewodzenia pomiędzy przedsionkiem i komorą.

Jakie są objawy zespołu WPW?

Najczęściej pacjenci odczuwają palpitacje serca, jednak w efekcie tego zaburzenia mogą pojawić się zarówno omdlenia jak i nagły zgon sercowy. Dzieci, w związku z brakiem różnorodnego słownictwa, często sygnalizują ból w klatce piersiowej. Większość pacjentów zaczyna prezentować objawy przed okresem nastoletniości, jednak część jest diagnozowana dopiero po wielu latach trwania objawów.
Diagnoza staje się łatwiejsza po wykonaniu badania EKG, nawet u pacjentów, u których nie występują ataki. W związku z obecnością dodatkowej drogi przewodzenia, w obrazie EKG widoczne są charakterystyczne cechy tzw. preekscytacji.

Co powoduje zespół WPW?

Zespół WPW powstaje w wyniku istnienia dodatkowej drogi przewodzenia w sercu. Jest to najczęściej sprawa wrodzona, jednak w wielu przypadkach przez wiele lat pozostaje „niema”.
Podobnie jak w innych częstoskurczach nadkomorowych, tutaj również obecne są mechanizmy spustowe. Niektóre leki ziołowe, zimno czy gorąco, mogą powodować wystąpienie ataku częstoskurczu. Są to czynniki, które wyzwalają napad WPW.

Konsekwencje zespołu WPW

Większość pacjentów z WPW rozpoczyna leczenie wcześnie. Tym niemniej, bardzo szybkie rytmy serca mogą prowadzić do nagłych zgonów sercowych i epizodów omdleń.


Możliwości leczenia:

Jak wspomniano wyżej, przyjmowanie leków czy unikanie czynników prowokujących nie rozwiązuje sprawy ponieważ maskuje tylko chorobę. Leki mają znaczenie w redukowaniu liczby napadów. Preferowanym i najlepszym leczeniem zespołu WPW jest obecnie ablacja RF. Osiąga się tym zabiegiem skuteczność rzędu 98%.

 

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej..