Migotanie przedsionków (AF)

Czym jest migotanie przedsionków?

Migotanie przedsionków (AF) są to nieregularne i chaotyczne skurcze zlokalizowane w górnych jamach serca, czyli w przedsionkach.

 

Prowadzą do uczucia nieregularnego rytmu serca i szybkiego pulsu. Migotanie przedsionków stanowi jedno z najczęstszych zaburzeń rytmu serca u pacjentów po 65 roku życia.


Źródło tego zaburzenia rytmu zwykle zlokalizowane jest w tzw. żyłach płucnych uchodzących do tylnej ściany lewego przedsionka. W związku z tym, ten właśnie obszar serca jest zwykle terenem działania w zabiegu ablacji migotania przedsionków. Migotanie przedsionków może być podzielone na dwa główne typy: napadowe migotanie przedsionków oraz utrwalone migotanie przedsionków.


Jakie są objawy migotania przedsionków?

Zaskakujące jest, że wielu pacjentów z migotaniem przedsionków jest zupełnie bezobjawowych albo wykazują tylko minimalne objawy. U dużej liczby pacjentów migotanie przedsionków jest diagnozowane przypadkiem podczas rutynowych badań. Niektórzy pacjenci zauważają tylko krążeniowe objawy AF i narzekają na zmęczenie, osłabienie czy duszności. Inni z kolei zauważają nieregularne bicie serca określane często jako palpitacje.


Co powoduje migotanie przedsionków?

Wiek jest najważniejszym czynnikiem powstawania migotania przedsionków. U ponad 10% osób w wieku powyżej 80 lat wykazuje się migotanie przedsionków. Innymi częstymi przyczynami są: wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca, choroba zastawek, nadczynność tarczycy, choroby płuc oraz operacje na otwartym sercu. Coraz częściej spotyka się pacjentów z „izolowanym migotaniem przedsionków” lub AF bez uchwytnej przyczyny.

Najniebezpieczniejszą konsekwencją migotania przedsionków jest udar mózgu. Może on wystąpić w związku z tym, że nieregularne skurcze przedsionków mogą spowodować powstanie skrzepliny w lewym przedsionku, która poprzez naczynia tętnicze dostanie się do mózgu powodując udar. Innymi poważnymi konsekwencjami AF są niewydolność serca oraz omdlenia.

 


Możliwości leczenia

Jest wiele opcji postępowania z pacjentem z migotaniem przedsionków. Najważniejsze wydaje się zapobieganie powstawaniu zakrzepów w mózgu poprzez stosowanie leków przeciwkrzepliwych. Możliwe jest również zastosowanie leczenia farmakologicznego, gdzie podając odpowiednie leki zwalnia się rytm serca. Kolejnym możliwym leczeniem jest kardiowersja przywracająca normalny rytm serca. Niezwykle skuteczną i coraz powszechniejszą metodą leczenia migotania przedsionków jest zabieg ablacji.

W tym serwisie wykorzystywane są pliki cookies. Stosujemy je w celach zapamiętywania ustawień i zbierania anonimowych danych dla celów statystycznych. Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej..